ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 22.04.2020

Особлива інформація на 22.04.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.04.2020Припинено повноваженняГолова наглядової радиТiтов Юрiй Олександрович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017 р. по 22.04.2020 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020Припинено повноваженняЧлен наглядової радиШтутман Павло Леонiдович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017 р. по 22.04.2020 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020Припинено повноваженняЧлен наглядової радиСтонога Валентин Михайлович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017 р. по 22.04.2020 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020ОбраноЧлен наглядової радиТiтов Юрiй Олександрович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5; розмiр пакета акцiй: 51,2174%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020ОбраноЧлен наглядової радиШтутман Павло Леонiдович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5; розмiр пакета акцiй: 51,2174%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020ОбраноЧлен наглядової радиСтонога Валентин Михайлович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5; розмiр пакета акцiй: 51,2174%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".. На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020ОбраноГолова наглядової радиТiтов Юрiй Олександрович00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради на новий строк, обрано Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Торговий дiм "Гiдросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кiровоградська область, мiсто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5; розмiр пакета акцiй: 51,2174%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020Припинено повноваженняРевiзорЗлотнiкова Вiкторiя Iгорiвна00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзора, припинено повноваження Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017 р. по 22.04.2020 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
22.04.2020ОбраноРевiзорВорона Ольга Анатолiївна00
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень ревiзора, обрано ревiзор Ворона Ольга Анатолiївна, розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний спецiалiст з призначення пенсiй вiддiлу з прийому та обслуговування громадян за принципом "єдиного вiкна", головний спецiалiст вiддiлу обслуговування та розгляду звернень громадян, головний спецiалiст вiддiлу обслуговування громадян Управлiння пенсiйного фонду України в м. Кiровоградi Кiровоградської областi; головний спецiалiст вiддiлу обслуговування громадян № 1 Кiровоградського об'єднане управлiння Пенсiйного фонду України Кiровоградської областi; спецiалiст I категорiї вiддiлу з виплати допомог та компенсацiй управлiння, провiдний спецiалiст вiддiлу з прийому громадян центру по наданню державних допомог управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Кiровської районної у мiстi Кiровоградi ради Управлiння соцiального захисту населення виконавчого комiтету Фортечної районної у мiстi Кропивницькому ради; економiст, головний бухгалтер Кiровоградське РУ Держмолодьжитло; бухгалтер-ревiзор I категорiї ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обрана на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.