ПрАТ "Гідросила ЛЄДА"

Код за ЄДРПОУ: 32616007
Телефон: 0522 35-83-50
e-mail: corp_viddil@meta.ua
Юридична адреса: 25028, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Пацаєва,19
 
Дата розміщення: 04.05.2014

Особлива інформація на 30.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова наглядової радиТiтов Юрiй ОлександровичЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 22.04.2011р. по 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нЗвільненоЧлен наглядової радиШтутман Павло ЛеонiдовичЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович (паспорт ЕА 606223 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.99), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 22.04.2011р. по 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нЗвільненоЧлен наглядової радиСтонога Валентин МихайловичЕА, 597830, 25.11.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович (паспорт ЕА 597830 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 22.04.2011р. по 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нЗвільненоРевiзорЗлотнiкова Вiкторiя IгорiвнаЕВ, 100108, 19.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна (паспорт ЕВ 100108 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.07.05), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебувала з 22.04.2011р. по 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нОбраноЧлен наглядової радиТiтов Юрiй ОлександровичЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нОбраноЧлен наглядової радиШтутман Павло ЛеонiдовичЕА, 606223, 05.02.1999, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович (паспорт ЕА 606223 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.99), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нОбраноЧлен наглядової радиСтонога Валентин МихайловичЕА, 597830, 25.11.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович (паспорт ЕА 597830 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нОбраноРевiзорЗлотнiкова Вiкторiя IгорiвнаЕВ, 100108, 19.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Ревiзор Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна (паспорт ЕВ 100108 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 19.07.05), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник контрольно-ревiзiйної групи ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
д/нОбраноГолова наглядової радиТiтов Юрiй ОлександровичЕА, 434615, 06.04.1998, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 30.04.2014 року ОБРАНО: Голова наглядової ради Тiтов Юрiй Олександрович (паспорт ЕА 434615 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 06.04.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.